Sylwetki osób jeżdżących w sprzęcie Simmons oraz Schankel będą niedługo dostępne